İŞ GÖREMEZLİK NEDİR?


Geçici İş Göremezlik Tanımı :iş kanunu tarafından, hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı çalışan kişi ve bir işte çalışma karşılığında bir meslek veya sanatın öğrenen kişilerin ve diğer sigortalıların iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hâllerinde Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hâlidir.

Sürekli İş Göremezlik Tanımı:
SGK Sürekli İş Görmezlik Nedir?:Çalışan bir kişinin iş kazası, mesleği sebebiyle kendine bulaşan bir hastalık ve başka sebeplerden dolayı çalıştığı işi ömür boyu yapamaması durumuna sürekli iş görmezlik denir. Kişi iş kazaları dışında sürekli iş görmezlik ücreti alabilmek için sağlık kuruluşlarından tam bir muayene ile alınacak bir raporu sunması gerekmektedir. Sürekli iş görmezlik ücretinin alınabilmesi için kişinin çalışma gücü 1/10’un altında olması gerekir. Sürekli iş görmezlik ücretini alabilmek için maaşa bağlı olarak çalışan kişilerin herhangi bir ödeme yapmasına gerek yokken, kendi hesabına çalışan kimselerin sigorta primlerini ödemiş olması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan kişiler ise gerekli sağlık raporları, iş görmezlik talebinizi ve olayın detaylarını SGK’ya göndermeniz gerekir.

EkBoyut
indir.jpg7.87 KB

HGS