GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK RAPOR GİRİŞİ

İŞ GÖREMEZLİK RAPOR GİRİŞİ
İşverenler tarafından iş göremezlik raporu alan işçilerin rapor süreleri bitiminden itibaren aşağıdaki linkten sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar (yani içinde bulunduğu ayı izleyen ayın 23'ünde saat 23.59'a kadar) elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi zorunludur.

Sgk İş göremezlik girişi

Raporlu yada hastalıktan dolayı işe gelemeyen ve bu durumu rapor ile işverene bildirmiş kişiler için çalışmadığına dair bildirim yapmak ve internetten giriş yapılması icap etmektedir.
sgk'nın e-sgm uygulamalarından veya sitemiz aracılığıyla rapor girişlerini yapabilirsiniz. http://uyg.sgk.gov.tr/vizite/welcome.do

Ölüm Aylığı Hakkında SGK'ya Sık Sorulan Sorular

Ölüm Aylığı Hakkında SGK'ya Sık Sorulan Sorular
4/b, 4/a Sigortalıları Ölüm Aylığı Hakkında Sık sorulan Sorular
Ölüm Aylığı

1- Hizmet akdine tabi 4/a sigortalısı olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 10 yıldan fazla olması halinde hizmet akdi ile 4/a’ya tabi çalışan kız yetimlere, Emekli Sandığı Kanununa göre aylık bağlanabilir. Erkek yetimlere ise malul ve muhtaç olmaları halinde aylık bağlanır. Vefat etmiş olan kişinin hizmetinin 5 ila 10 yıl arasında olması halinde 4/a’ya tabi çalışan kız ve erkek yetimlere aylık bağlanamaz.

2-Doktora ve yüksek lisans 2. bir üniversite midir? Yoksa üniversite devamı olarak mı sayılır?

Ölüm Geliri Hakkında SGK'ya Sorulan Sorular

Ölüm Geliri Hakkında SGK'ya Sorulan Sorular
4/b, 4/a Sigortalıları Ölüm Geliri Hakkında Sık sorulan Sorular
Ölüm Geliri

1-Eşimden dolayı sürekli iş göremezlik geliri almaktayım, ayrıca eşimden kalan yaşlılık aylığını da alabilir miyim?

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde gelirin tamamı, aylığın yarısı bağlanır.

2-Eşimden dolayı iş göremezlik geliri almaktayım, babamdan dolayı 4(a)’dan (SSK) kalan yetim aylığını alabilir miyim?

Cenaze Ödeneği Hakkında SGK'ya Sık Sorulan Sorular

Cenaze Ödeneği Hakkında SGK'ya Sık Sorulan Sorular
4/b, 4/a Sigortalıları Cenaze Ödeneği Hakkında Sık sorulan Sorular
Cenaze Ödeneği

1- Emekli Sandığı emeklisiyim. Bakmakla yükümlü olduğum Annem/babam vefat etti. Ölüm yardımı alabilir miyim?

Bakmakla yükümlü olunan kişilerin vefat etmesi halinde ölüm yardımı ödemesi yapılamamaktadır.

2- Emekli Sandığından emekli olan komşumun cenazesini ben kaldırdım, ölüm yardımı alabilir miyim?

Vefat eden kişinin eşi, çocukları, anne, babası ve kardeşlerinin hayatta bulunmaması şartı ile ve cenazenin sizin tarafınızdan kaldırıldığına dair muhtarlıktan alacağınız belge ve harcamalara ilişkin faturaların aslı ile birlikte Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına müracaat etmeniz gerekmektedir.

İş Kazaları Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı

İş Kazaları Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı
İş Kazası

1- Gelir nedir?

İş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödemeye gelir denir.

2- Kısa vadeli sigorta kollarında dikkate alınmayan süreler nelerdir?

Hastalık Hali Hakkında sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı

Hastalık Hali Hakkında sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı
Hastalık Hali

1- SGDP’li olarak çalışanlar rapor ücreti alır mı?

Emekli olup da Kanunun 4/1-a kapsamında çalışmaya devam eden sigortalılar iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından yararlanarak rapor ücreti alırken, emekli olup da 4/1-b kapsamında çalışan sigortalılar kısa vadeli sigorta kollarından yararlanamaz ve dolayısıyla rapor ücreti alamamaktadır.

2- Rapor ücreti almak için gerekli prim gün sayısı nedir?

Rapor ücreti alabilmek için raporun alındığı tarihten geriye doğru 1 yıl için en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi yatırılmış olmalıdır. Ancak iş kazası sigortasından verilen raporlar bakımından, herhangi bir prim şartı aranmaz.

3- Raporların kaç günü ödenir?

Analık Sigortası Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı

Analık Sigortası Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı
Analık Hali

1- Hastalık ve analıkta geçici iş göremezlik ödeneği verilebilmesi için kaç gün prim ödeme şartı aranmaktadır?

Geçici iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün Kısa Vadeli Sigorta primi ödenmiş olması gerekmektedir.

2- Geçici iş göremezlik ödeneğinin ödenmesinde sigortalılar hangi belgeleri kuruma ibraz etmek zorundırlar ?

a ) İstirahat raporlarını b) Çalışmadığına dair yazıyı c) Sigortalının ödenek hesabına esas alınan döneme ilişkin net kazanç tutarını Kuruma ibraz etmek zorundadır.

3- Sigortalının sigortalılığı ne zaman sona erer?

Sağlık Raporları Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı

Sağlık Raporları Hakkında Sık Sorulan Sorular ve SGK'nın Cevabı

"

Eşime ağır iş yapamaz raporu almak için müracaata bulunduk.............. Hastanesi sağlık kuruluna müracaatta bulunduk. Emarı çekildi kendisinde ücret talep ettiler. Ücreti almadan hiçbir işlem yapmadılar.Gereğinin yapılmasını istiyorum. Eşim SSK çalışanı olmasına neden bu ücret talebinde bulundular. Şikayetçiyim.

"

"Özel amaçla kullanılacak durum belirtir rapor bedelleri kurumca
karşılanmadığından başvuruyla ilgili olarak yapılacak bir işlem bulunmamaktadır."

SGK e-reçete hakkında sık sorulan sorular

SGK e-reçete hakkında sık sorulan sorular

E-reçete nedir?

Sağlık hizmet sunucularının sistemleri üzerinde, hekimler tarafından, Kurumun duyurduğu ve tanımladığı şekilde oluşturulup MEDULA sistemine elektronik ortamda kaydedilerek elektronik reçete numarası verilmiş olan reçeteler e-reçete (elektronik reçete) olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye'de Sağlık ve Sigortacılık Reformları

Türkiye'de Sağlık ve Sigortacılık Reformları;
SGK tarafından çıkartılan Sosyal Güvenlik Dergisinin 6. sayısında Türkiye'de yapılan sağlık reformu süreçleri ele alınmış olup çalışmanın süreci aşağıda verilmiştir.
TÜRKİYE’DE SAĞLIK REFORMLARI
Türkiye’de sağlık hizmetleri, yasalarla devletin sunması gereken bir hizmet
olarak kabul edilmiş ve 1961 Anayasası’nda anayasa hükmü olarak
düzenlenmiştir. 1961 tarihli ve 224 sayılı “Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi
Hakkındaki Kanun” Türkiye’de tüm sağlık hizmetlerinin bir
devlet görevi olduğu kabul edilerek, birinci basamak hizmetlerinin kırsal
kesime kadar yayılarak herkesin sağlık hizmetlerinden yararlandırılması
ve koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetlerinin entegre biçimde bir arada

Ödeme Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S.T.DOĞRU E-posta : gssilaceczacilik@sgk.gov.tr Tlf:(312) 2078120
Adres : Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
03 / 07 /2014
DUYURU
İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı tarafından çalışmaları koordine edilen Ödeme
Komisyonunun, Çalışma Usul ve Esaslarını belirten yönerge ve komisyonlara yapılacak
başvurularda izlenecek yola ilişkin Kılavuz ekte yer almaktadır.
Söz konusu yönerge ve eki duyurunun yayımlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup,
aynı gün 23/05/2014 tarihinde Kurumumuz Resmi internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe

Sgk Emeklilerin 2014 zam oranını açıkladı

Sgk Emeklilerin 2014 zam oranını açıkladı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kuruma bağlı emeklilerin aylıklarının Temmuz ayında yüzde 5.7 artırılacağını açıkladı.

SGK'dan yapılan açıklamada, emekli gelir ve aylıklarının, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinde artırıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, artış oranlarının da, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlendiğine işaret edildi ve Temmuz artışına ilişkin şu bilgiler verildi:

E Devlet Şifresi ile neler yapabilirsiniz?

E Devlet Şifresi ile neler yapabilirsiniz?
E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? (E-Devlet'e giriş nasıl yapılır-E-devlet Şifresi Al)

E-Devlet Şifresi Nasıl Alınır? (E-Devlet'e giriş nasıl yapılır-E-devlet Şifresi Al)

E-devlet'e giriş nasıl yapılır? e-devlet şifresi nasıl alınır? İnternet üzerinden birçok işleminizi kolaylıkla halledebilirsiniz. E-devlet'e giriş yaparak devlet dairesindeki işlemlerinizi kolaylaştırabilir ve daha kısa sürede çözüme ulaşabilirsiniz. E-devlet şifresi almak için haberimize tıklayabilirsiniz. E-devlet sistemine SSK no ile giriş yapmak mümkün mü? E-devlet şifre sorgulama ve giriş işlemleriniz ile ilgili ayrıntılı bilgi (E-devlet şifresi nasıl alınır?)

Yeni SGK Affı Neleri Kapsıyor

Yeni SGK Affı Neleri Kapsıyor
Hükümet Meclis’teki torba kanuna, SGK’nın alacaklarına yönelik geniş kapsamlı bir af maddesi eklemeye hazırlanıyor. Böylece 2014 yılına kadar tahakkuk etmiş sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, asgari işçilik primleri kapsam dahilinde.

Çalışan emekli rapor parası alabilir mi?

Çalışan emekli rapor parası alabilir mi?
Takvim Gazetesinden Ali Şerbetçi'nin yazısı
Emekliyim, özel bir şirkette çalışıyorum. Bir hafta sonra mide ameliyatı olacağım. Alacağım rapor geçerli olur mu? Raporlu olduğum sürede maaş alamayacağım. Sigorta çalışmadığım raporlu zamanı karşılar mı?
Ş.CENGİZ

Webdesign by Desk02